VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Čistenie mesta

Čistenie mesta pozostáva zo strojného čistenia mestských komunikácií a chodníkov, z ručného čistenia verejných priestranstiev. Všetky práce sú vykonávané podľa schváleného harmonogramu pre príslušný rok.


Ručné čistenie
sa člení na

1. ručné čistenie verejných priestranstiev, ktoré zahŕňa zber odpadkov na plochách verejného priestranstva. Práce sú realizované počas celého roka so zohľadnením poveternostných vplyvov zimného obdobia. Ručné čistenie vykonáva 14 pracovníkov, ktorí sú zadelení do jednotlivých rajónov.


 
RajónHarmonogramPočet pracovníkov
JUH I  
ASTRA Saleziáni, Mládežedenne1
Výkrik, Podchod, Wolframdenne1
JUH II  
Luník, Barium, Váhdenne1
JUH III  
Sintra, Arénadenne1
Odd. zóna, Virmadenne1
Regina, Slnečnicadenne1
JUH V  
celýdenne1
JUH VI  
celýdenne1
MESTO  
Nám. sv. Egídiadenne2
Zimn. št., Štefan, Billa, Drevárs.denne1
MsÚ, Nábr. JP II., Hviezdosl., parkdenne1
/67, podchod I/18, Francis.Po, St, Pia1
  
OkružnaOd 10:00 Št1
BaníckaOd 10:00 Ut1
Sp. SobotaOd 10:00 Ut, Št1
  
VEĽKÁOd 6:00 do 10:00 Ut, Št1
  
ZÁPAD  
celýdenne1

2. zimná údržba zahŕňa ručné čistenie križovatiek mestských komunikácií, zástavok MHD, schodov, lávok a stanovíšť kontajnerov.

 

Harmonogram čistenia schodov, zima 2015-2016.                                  

Postrek kvapalinou
1. Námestie sv. Egídia

                                                                
  schody vedľa Reduty
  schody vedľa katolického  kostola
  schody do katolického kostola  2x                                   
  schody nová fontána 3x
  priestranstvo nová fontána
  priestranstvo pri novej fontáne
  prechody / Eterna – Textil/ , 11x
  schody OTP, 4x
  rampa  OTP
  schody predajňa Orient
  rampa predajňa zlatníctvo     
  chodník pri katolíckom  kostole
  chodník za evanjelickom. kostolom 
  schody vedľa kostola
  rampa kostol
  schody st. fontána  3x
  rampa st. fontána      
  priestranstvo st. fontána
  schody Prima banka
  rampa Prima banka
  schody Rabatin
  schody MIPA
  rampa MIPA
  schody Očná optika
  rampa Očná optika
  schody 101 Drogéria
  schody park za kinom
  schody CK
  schody st. PRIOR
  rampa st. PRIOR
  schody Múzeum
  schody Pivovar
  schody ZŠ Francisciho
  schody vedľa budovy Centrum
  schody Šport Rysy
  schody Stavebná sporiteľňa 
  schody TESCOMA
  schody TARENTINO
  schody Kníhkupectvo
  schody k evanjelickému kostolu
  rampa k evanjelickému kostolu       
  chodník pred evanjelickým kostolom 
  prechod ONYX
  prechod TATRA BANKA
  prechod  ONYX
  lávka kruhový objazd
  lávka Jazzová- Brež.riadok
  schody SLOVENKA
  schody cesta I/67 Rožňava  4x
  schody parkovisko Výkrik


  2. Ostatné


  schody I/18, Cirkevná škola
  schody sídl. Matejovce
  schody aut. zástavka Matejovce   
  schody tenis. kurty Matejovce
  schody Spišská Sobota – Radnica - park
                                                  evanj. kostol
                                                  ul. Brokofová 
  Veľká – schody Fr. Kráľa 2x
              lávka Fr. Kráľa 
              lávka Teplická    
  schody Stráže - námestie

                                                                 
Ručné čistenie

 

schody park pred NsP
schody parkovisko NsP
okolie NsP
schody potraviny J.Curie
schody Zdravotnícka 3x

 
sídl. Západ


schody zástavka SAD Partiz.
schody LIMBA


ul. Štefánikova

  
lávka pri železnici
lávka trafo podjazd
lávka stánok PNS 2x   
lávka kostol    
lávka MsÚ
prechody ul.Štefanikova
podchod Sp.Sobota


sídl. Juh III

 

schody Cukráreň

 
sídl. Juh V

   
schody pri OSBD    
schody bl. Svitava    
schody pri novom kostole 2x 
schody bl. Labe, Magura, Francium, ZŠ Tajovského

 
sídl. Juh I


schody novostavba za Výkrikom
schody bl. Platina
schody pri ZŠ
schody Stavoprojekt
schody bl. Litium


sídl. Juh II


schody za bl. Váh
schody vedľa bl. Bylina
schody bl. Neón
schody bl. Erbium
schody bl.Antimon
schody bl. Cobalt
podchod Juh


Zastávky MHD

 

1.mája PRIOR 2x
ul. Štefánikova Sporiteľňa 2x
ul.. Štefánikova Dom Kultúry 2x
ul. Partizánska Eurovia 2x
ul. Partizánska
ul. Hraničná Kovošrot


Juh III


ul.Rastislavova
SINTRA, kuhový obj.
ul. Suchoňova
oproti cirkevnej škole


Juh I II


ul. L.Svobodu, kostol 2x
ul. L.Svobodu, PNS 2x
ul. L.Svobodu garáže 2x
bl. Antimón
bl.Váh
Sintra Výkrik
Obch.akadémia

 

Ostatné


Sobotské námestie
ZŠ Sp.Sobota
Matejovce kurty
Matejovce kostol
Matejovce sídl.
ul. Vodárenská kostol
ul. Vodárenská Glajza
ul. Vagonárska
ul. Teplická
ul. Široká