VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Vyhlásenie VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov
 VZN_3_2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)