VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Vyhlásenie VZN

Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 05/1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu sídelného útvaru Poprad
 Dodatok_1_2017_VZN_05_1998.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Text - Záväzná časť
 B_zavazna_cast.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Grafika - 02 komplex_A
 02 komplex_A.pdf (26.5 MB) (26.5 MB)

 
Grafika - 02 komplex_B
 02 komplex_B.pdf (22.2 MB) (22.2 MB)

 
Grafika - 02 komplex_naložka_A
 02 komplex_nalozka_A.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Grafika - 02 komplex_naložka_B
 02 komplex_nalozka_B.pdf (4.9 MB) (4.9 MB)

 
Grafika - 03 doprava_naložka_A
 03 doprava_nalozka_A.pdf (7.5 MB) (7.5 MB)

 
Grafika - 03 doprava_naložka_B
 03 doprava_nalozka_B.pdf (8.4 MB) (8.4 MB)

 
Grafika - 03_doprava_A
 03_doprava_A.pdf (12.2 MB) (12.2 MB)

 
Grafika - 03_doprava_B
 03_doprava_B.pdf (17.8 MB) (17.8 MB)

 
Grafika - 05_regulativy_A1
 05_regulativy_A1.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Grafika - 05_regulativy_A2
 05_regulativy_A2.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

 
Grafika - 05_regulativy_B1
 05_regulativy_B1.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 
Grafika - 05_regulativy_B2
 05_regulativy_B2.pdf (11.4 MB) (11.4 MB)

 
Grafika - 05_regulativy_B3
 05_regulativy_B3.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Grafika - 05_regulativy_C1
 05_regulativy_C1.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

 
Grafika - 05_regulativy_C2
 05_regulativy_C2.pdf (4.1 MB) (4.1 MB)