VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Sekretariát primátora

Sekretariát zabezpečuje činnosti spojené najmä s vedením spisovej služby a archiváciu písomnosti, organizovaním a zabezpečovaním pracovného programu primátora mesta,  zástupcov primátora mesta a prednostu mestského úradu vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, obyvateľom mesta, poslancom a pod. Zamestnanci sekretariátu plnia úlohy podľa priamych pokynov primátora mesta.

tel.: 052/7167 202