VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Poriadky

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
 Rokovací poriadok MsZ mesta Poprad.PDF (322.8 kB) (322.8 kB)

 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Poprade
 014_po_2015_v4.pdf (938.9 kB) (938.9 kB)

 
Pracovný poriadok zamestnancov mesta Poprad
 017_PO_2015_v5.pdf (156.8 kB) (156.8 kB)

 
Rokovací poriadok Mestskej rady Mesta Poprad
 Rokovací poriadok Mestskej rady Mesta Poprad.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

 
Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Poprad
 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Poprad.pdf (184.9 kB) (184.9 kB)

 
Rokovací poriadok Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad
 Rokovací poriadok-Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad.PDF (100.6 kB) (100.6 kB)