VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ponuka majetku

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 tlačivo - žiadosť o prenájom NP.pdf (99 kB) (99 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 – Reduta
 OVS- Súťaž na prenájom 229,84 m2 v objekte Reduta PP.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Dva kiosky, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade
 OVS VS 19 KIOSKY sutaz  052017.pdf (86.1 kB) (86.1 kB)

 
Nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Kino Máj na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade
 FO NP KINO Máj 052017.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Pzemok časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere 44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú do 30. 04. 2044 za účelom osadenia konštrukcie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy
 OVS - nájom 433-14.pdf (137 kB) (137 kB)

 
Nebytové priestory - 2 kiosky (každý o výmere 12 m2) nachádzajúce sa v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade
 FO  - NP KIOSKY Kiosky Halátová ulica 042017-2.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1238/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady, vyvesené 17.5.2017 - 2.6.2017
 Parc. č. KN-C 1238-1.pdf (83.4 kB) (83.4 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2701/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 609 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Billa zámer prenájmu.pdf (164.2 kB) (164.2 kB)