VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ponuka majetku

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 tlačivo - žiadosť o prenájom NP.pdf (99 kB) (99 kB)

 

Ponuka majetku na predaj

Novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit
 OVS MIVA zverejnenie.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pozemok časť parc. č. KN-C 345/1, ostatné plochy o výmere 165 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest a ich následného odovzdania do majetku mesta
 OVS - nájom 345-1.pdf (145.5 kB) (145.5 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)