VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Marketing a komunikácia

Mgr.Marián Galajda
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 250
e-mail: hovorca@msupoprad.sk

Komunikačný manažér plní najmä tieto úlohy:

 • komplexne koordinuje komunikačné aktivity mestského úradu,
 • monitoruje činnosť mestského úradu, jeho jednotlivých odborov,oddelení, výstupy z mestského zastupiteľstva a komisií,
 • v súčinnosti s vedením mesta a vedúcimi jednotlivých odborov spracúva informáci o činnosti mestského úradu a primátora mesta a zabezpečuje ich ďalšie šírenie,
 • vytvára a udržiava efektívne komunikačné kanály zabezpečujúce šírenie informácií smerom k verejnosti,
 • koordinuje médiá spadajúce do kompetencie samosprávy - web, televízia a noviny s cieľom vytvoriť čo najprofesionálnejšiu a najefektívnejšiu formu prezentácie činnosti mestského úradu a samotného mesta,
 • pripravuje, organizuje, vedie a moderuje tlačové konferencie a besedy, brífingy,
 • buduje, rozvíja a udržiava korektné vzťahy so zástupcami médií, zabezpečuje stretnutia s novinármi, ich účasť na dôležitých podujatiach organizovaných Mestom Poprad a primátorom mesta,
 • pripravuje tlačové správy a vyhlásenia, spracúva otázky a odpovede zo strany verejnostia médií,
 • v prípadoch uverejnenia nepravdivých a špekulatívnych informácií zabezpečuje po konzultácii s vedením mesta alebo vedúcimi jednotlivých odborov bezprostrednú reakciu,
 • zastupuje vedenie Mesta Poprad a primátora mesta pred médiami a novinármi v prípade neprítomnosti vedenia Mesta Poprad a primátora mesta,
 • spravuje evidenciu kontaktov novinárov, redaktorov, médií a tlačových agentúr,
 • zabezpečuje televízne a rozhlasové vystúpenia vedenia mesta, ich dramaturgiu a réžiu,
 • pomáha vytvárať pozitívny imidž mesta Poprad.