VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kontaktné občianske centrá

Vedúca oddelenia

Bc. Mária Kubičárová
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

tel.:  052/7167 248
mail: maria.kubicarova@msupoprad.sk

 

Kancelária prvého kontaktu:

  • poskytuje informácie všestranného charakteru, súvisiace s agendou Mestského úradu v Poprade vo vzťahu k občanom
  • poskytuje pomoc pri vyplňovaní žiadostí, formulárov, dotazníkov a tlačív
  • vysvetľuje postupnosť krokov pri vybavovaní základných záležitostí a požiadaviek občanov
  • vybavuje priznanie k dani za psa, prihlasovanie psov na území Popradu, vydáva známky pre psov a vedie evidenciu prihlásených psov a vydaných (aj stratených) známok pre psa
  • vydáva rybárske lístky a vedie evidenciu žiadateľov na základe OP
  • overuje podpisy a listiny v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a občanmi v znení neskorších predpisov

 

Evidencia obyvateľstva

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel.: 052/7167211