VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Komisia výstavby a majetku

Na základe uznesenia č. 221/2016 schváleného na 5. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 21.10.2016 o zavedení digitálného zastupiteľstva budú všetky materiály pre komisiu od 1.1.2017 zverejňované na odkaze https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-poprad/komisia/2014-2018


 

Zoznam členov

  • Ing.Slavomír Božoň - predseda komisie
  • Ing. Milan Baran - podpredseda komisie
  • MUDr. Michal Rusnák - člen komisie
  • Mgr. Štefan Pčola - člen komisie
  • Ing. Igor Lupták - člen komisie
  • PaedDr. Ladislav Hrivko - člen komisie
  • Ing. Jaroslav Bitarovský - člen komisie
  • Ing. Iveta Borňáková - tajomník komisie

 

Dochádzka

Dochádzka členov Komisie výstavby a majetku - rok 2016
 Komisia výstavby a majetku.pdf (41.7 kB) (41.7 kB)

 
Dochádzka členov komisie výstavby a majetku - rok 2015
 Komisia výstavby a majetku.pdf (92.5 kB) (92.5 kB)

 
Dochádzka členov komisie majetkovoprávnej a podnikateľskej - rok 2008
 majetkovoprávna_a_podnikateľská.pdf (23.7 kB) (23.7 kB)

 
Dochádzka členov komisie majetkovoprávnej a podnikateľskej - rok 2007
 majetkovoprávna a podnikateľská - rok 2007.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

 
Dochádzka členov komisie majetkovoprávnej a podnikateľskej - rok 2009
 majetkovoprávna a podnikateľská.pdf (23.9 kB) (23.9 kB)

 

Zápisnice

Položky 1-10 z 33
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad,konaného dňa 31.5.2017 na MsÚ Poprad
 zápis 31 05 2017.pdf (78.1 kB) (78.1 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad,konaného dňa 5.4.2017 na MsÚ Poprad
 zápis 05 04 2017.pdf (75.6 kB) (75.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad,konaného dňa 29.3.2017 na MsÚ Poprad
 zápis 29 03 2017.pdf (102.8 kB) (102.8 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad,konaného dňa 23.3.2017 na MsÚ Poprad
 zápis 23 03 2017.pdf (96.6 kB) (96.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad, konaného dňa 1.2.2017 na MsÚ Poprad
 zápis 01 02 2017.pdf (102.6 kB) (102.6 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad, konaného dňa 16.11.2016 na MsÚ Poprad
 zápis 16 11 2016.pdf (97.5 kB) (97.5 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad, konaného dňa 28.09.2016 na MsÚ Poprad
 zápis 28 09 2016.pdf (107.5 kB) (107.5 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad, konaného dňa 03. 08. 2016 na MsÚ Poprad
 zápis 03 08 2016.pdf (113.2 kB) (113.2 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad, konaného dňa 23.06.2016
 zápisnica_KVaM_160623.pdf (79.5 kB) (79.5 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ mesta Poprad, konaného dňa 01. 06. 2016 na MsÚ Poprad
 zápis 01 06 2016.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

 
Položky 1-10 z 33