VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Informácia o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Poprad informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


 
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
 komenskeho.pdf (70.5 kB) (70.5 kB)