VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Informácia o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Poprad informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


 
Učiteľ, Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
 Voľné miesto ZUŠ - gitara, akordeón.pdf (93.6 kB) (93.6 kB)

 
Vychovávateľ, Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
 Voľné miesto vychovávateľ.pdf (90 kB) (90 kB)

 
Vychovávateľ, Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
 Ponuka zamestnania.pdf (48.4 kB) (48.4 kB)

 
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
 Ponuka zamestnania.pdf (48.8 kB) (48.8 kB)

 
1. učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, 2. vychovávateľ, Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
 Ponuka zamestnania.pdf (19.8 kB) (19.8 kB)

 
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
 volne_pracovne_miesto.pdf (92.9 kB) (92.9 kB)

 
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie, vychovávateľ, Základná škola s MŠ, Tajovského ul., Poprad
 volné miesta.pdf (199.4 kB) (199.4 kB)

 
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie, Základná škola s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad
 zverejnenie voľné prac.miesto rok 2016.pdf (81.5 kB) (81.5 kB)