VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Informácia o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Poprad informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


 
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie aprobácia matematika – hudobná výchova, Základná škola s MŠ, Tajovského ul., Poprad
 volné miesta.pdf (181.1 kB) (181.1 kB)

 
Učiteľ pre primárne vzdelávanie, Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, 059 51 Poprad - Matejovce
 Voľné pracovné miesta 2017 - PgZ 2.pdf (130.3 kB) (130.3 kB)

 
Vychovaváteľ, Základná škola s materskou školou, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad
 Ponuka zamestnania.pdf (48.4 kB) (48.4 kB)

 
Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie, Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, 059 51 Poprad - Matejovce
 Voľné pracovné miesta 2017 - PgZ.pdf (130.7 kB) (130.7 kB)

 
Vychovávateľka/vychovávateľ v ŠKD, Základná škola s materskou školou Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad
 Informácia_voľné_pracovné_miesto_vychovávateľka_ŠKD.pdf (67.8 kB) (67.8 kB)

 
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, Základná škola s materskou školou Komenského ul. 587/15, 058 01 Poprad
 Informácia_voľné_pracovné_miesto_učiteľ_MŠ.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

 
Učiteľ, Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
 Voľné miesto ZUŠ - gitara, akordeón.pdf (93.6 kB) (93.6 kB)