VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Informácia o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Poprad informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.


 
Učiteľ, Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
 Voľné miesto ZUŠ - gitara, akordeón.pdf (93.6 kB) (93.6 kB)