VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Stanislav Mižigár, Ján Comba, 058 01 Poprad, vyvesené 21.6.2017 - 6.7.2017
 mizigar_comba.pdf (48.3 kB) (48.3 kB)

 
Peter Hadzima, 058 01 Poprad, vyvesené 21.6.2017 - 6.7.2017
 hadzima.pdf (48.3 kB) (48.3 kB)

 
Valéria Čonková, 058 01 Poprad, vyvesené 21.6.2017 - 6.7.2017
 conkova.pdf (48.3 kB) (48.3 kB)

 
K - PROFESIONAL, s.r.o., Hviezdoslavova 369/24, 058 01 Poprad, vyvesené 20.6.2017 - 5.7.2017
 k_profesional.pdf (61.9 kB) (61.9 kB)

 
František Timura, 058 01 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 timura.pdf (49.7 kB) (49.7 kB)

 
Daniel Grytz, Juraj Gajan, 058 01 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 grytz.pdf (49.7 kB) (49.7 kB)

 
Marián Boris, 058 01 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 boris.pdf (49.7 kB) (49.7 kB)

 
Radoslav Borecký, Ján Koruna, 058 01 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 borecky.pdf (49.7 kB) (49.7 kB)

 
LUCKY CLUB, s.r.o., Francisciho 16, 058 01 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 lucky-club_2.pdf (93 kB) (93 kB)

 
LUCKY CLUB, s.r.o., Francisciho 16, 058 01 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 lucky_club_1.pdf (96.6 kB) (96.6 kB)

 
LUCKY CLUB, s.r.o., Francisciho 16, 058 01 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 lucky_club.pdf (96.9 kB) (96.9 kB)

 
Vladimír Pašmik, 058 01 Poprad, vyvesené 8.6.2017 - 23.6.2017
 pasmik.pdf (57.1 kB) (57.1 kB)

 
Rastislav Mižigar, Jaroslav Odrobina, Ing. Ladislav Vaľko, Ján Dulák, 058 01 Poprad, vyvesené 8.6.2017 - 23.6.2017
 Falisova.pdf (44.8 kB) (44.8 kB)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Karin Chovanová, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 chovanova_2.pdf (87.6 kB) (87.6 kB)

 
Tímea Chovanová, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 chovanova_1.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

 
Vladimíra Chovanová, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 chovanova.pdf (88.4 kB) (88.4 kB)

 
Andrea Hromníková, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 hromnikova.pdf (87.3 kB) (87.3 kB)

 
Samuel Gurovič, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 gurovic.pdf (87.9 kB) (87.9 kB)

 

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Vykonanie projektu pozemkových úprav v k.ú. Stráže pod Tatrami, vyvesené 22.6.2017 - 7.7.2017
 pozemkove_upravy.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obnova bytového domu, Okružná 760/19,21 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 okruzna_1.pdf (406.2 kB) (406.2 kB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 7 na prízemí bytového domu na ul. Banícka, súpisné číslo: 794, vchod: 3 k.ú. Poprad, obec Poprad, vyvesené 5.6.2017 - 18.7.2017
 byt_7.pdf (352.6 kB) (352.6 kB)

 
Rodinný dom súp. č. 3568 na parcele 1594/2 k.ú. Veľká, obec Poprad, okres Poprad, vyvesené 31.5.2017 - 6.7.2017
 dom_1594.pdf (256.7 kB) (256.7 kB)

 
Byt č. 7 na 5.p. Polyfunkčného bytového domu Viktória, so súp. č. 845, vchod 13, ulica Levočská v Poprade, vyvesené 31.5.2017 - 3.7.2017
 byt_7.pdf (505.4 kB) (505.4 kB)

 
Byt č. 21 vchod č. 7, na 4. poschodí, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 216 na ulici 1. mája v Poprade, vyvesené 31.5.2017 - 27.6.2017
 byt_21.pdf (519.2 kB) (519.2 kB)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Obnova bytového domu, Okružná 759/15,17 Poprad, vyvesené 14.6.2017 - 29.6.2017
 okruzna.pdf (147.4 kB) (147.4 kB)

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Zateplenie a obnova bytového domu s. č. 912 na Francisciho ul. v Poprade, vyvesené 21.6.2017 - 6.7.2017
 bytovy_dom_francisciho.pdf (137.8 kB) (137.8 kB)

 

Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania

Obnova bytového domu ODRA, vyvesené 13.6.2017 - 28.6.2017
 odra.pdf (149.8 kB) (149.8 kB)

 

Oznámenie o oprave chyby v písaní - verejná vyhláška

Reklamná stavba - Poštová banka umiestnenú nad nebytovým priestorom č. 3-1 bytového domu s.č. 71 Ul. Vajanského Poprad, vyvesené 12.6.2017 - 27.6.2017
 reklamna_stavba.pdf (116.2 kB) (116.2 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Pzemok časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere 44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú do 30. 04. 2044 za účelom osadenia konštrukcie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy
 OVS - nájom 433-14.pdf (137 kB) (137 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

STD nádrže na vodu k.ú. Matejovce, vyvesené 15.6.2017 - 29.6.2017
 nadrze.pdf (80.1 kB) (80.1 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 35 odst. 2 stavebného zákona

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Dostavba parkovacích plôch OC Kaufland Poprad, ul. Jiřího Wolkera

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA)
enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kaufland-ul-jiriho-wolkera-poprad-zmeny

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu