VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Peter Gonda, 058 01 Poprad, vyvesené 22.5.2017 - 6.6.2017
 gonda_1.pdf (66.4 kB) (66.4 kB)

 
Peter Gonda, 058 01 Poprad, vyvesené 22.5.2017 - 6.6.2017
 gonda.pdf (66.5 kB) (66.5 kB)

 
ERNI, s.r.o., Popradskej brigády 745, 058 01 Poprad, vyvesené 12.5.2017 - 29.5.2017
 ERNI.pdf (61.7 kB) (61.7 kB)

 
Martin Sýkora, Poprad, vyvesené 9.5.2017 - 23.5.2017
 Martin_Sykora.pdf (43.3 kB) (43.3 kB)

 
Róbert Jurinyi a Branislav Šimo, Poprad, vyvesené 9.5.2017 - 23.5.2017
 R_Jurinyi_a_B_Simo.pdf (21.4 kB) (21.4 kB)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Karin Chovanová, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 chovanova_2.pdf (87.6 kB) (87.6 kB)

 
Tímea Chovanová, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 chovanova_1.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

 
Vladimíra Chovanová, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 chovanova.pdf (88.4 kB) (88.4 kB)

 
Andrea Hromníková, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 hromnikova.pdf (87.3 kB) (87.3 kB)

 
Samuel Gurovič, vyvesené 23.5.2017 - 23.6.2017
 gurovic.pdf (87.9 kB) (87.9 kB)

 
Lucia Alföldiová, vyvesené 15.5.2017 - 15.6.2017
 alfoldiova.PDF (86.4 kB) (86.4 kB)

 
Mária Mihoková, vyvesené 10.5.2017 - 25.5.2017
 Maria_Mihokova.PDF (85.9 kB) (85.9 kB)

 
Diana Alexyová, vyvesené 9.5.2017 - 24.5.2017
 Diana_Alexyova.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

 
Erik Alexy, vyvesené 9.5.2017 - 24.5.2017
 Erik_Alexy.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

 
Iveta Alexyová, vyvesené 9.5.2017 - 24.5.2017
 Iveta_Alexyova.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

 
Jana Pitková Kesterová, vyvesené 9.5.2017 - 24.5.2017
 Jana_Pitkova_Kesterova.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

 
Nela Pitková Kesterová, vyvesené 9.5.2017 - 24.5.2017
 Nela_Pitkova_Kesterova.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

 
Patrik Alexy, vyvesené 9.5.2017 - 24.5.2017
 Patrik_Alexy.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

 
Sandra Pitková Kesterová, vyvesené 9.5.2017 - 24.5.2017
 Sandra_Pitkova_Kesterova.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

 
Iveta Sláviková, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 slavikova_1.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Radka Sláviková, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 slavikova.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Filip Slávik, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 slavik_1.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Jozef Slávik, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 slavik.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Denisa Kramárová, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 kramarova_1.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Viktória Kramárová, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 kramarova.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Kristián Kramár, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 kramar_1.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Luboš Kramár, vyvesené, 28.4.2017 - 28.5.2017
 kramar.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 

Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Výroba TUV termodynamickými panelmi v bytovom dome s. č. 102, Nám sv. Egídia v Poprade, vyvesené 18.5.2017 - 2.6.2017
 dom-102.pdf (235.2 kB) (235.2 kB)

 

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Prístavba a prestavba objektu Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7, vyvesené 23.5.2017 - 7.6.2017
 ms_tranovskeho.pdf (631.1 kB) (631.1 kB)

 

Územné rozhodnutie - verejná vyhláška

Výstavba cyklistických komunikácii most D1 Matejovce - Poprad západ, úsek B MsÚ Poprad - most ul. Štúrova, vyvesené 23.5.2017 - 6.6.2017
 cykl_chodnik.pdf (1020.4 kB) (1020.4 kB)

 

Oznámenie o dražbe

Byt č. 3 vchod č. 19 na 1. p. nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 760 na ulici Okružná, vyvesené 16.5.2017 - 16.6.2017
 byt_3.pdf (536.6 kB) (536.6 kB)

 
Byt č. 13 nachádzajúci sa na 3. poschodí 8 poschodového bytového domu s. č. 2723 v Poprade - Matejovciach, vyvesené 16.5.2017 - 20.6.2017
 byt_13.pdf (354.5 kB) (354.5 kB)

 
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Poprade, okres Poprad, k.ú. Spišská Sobota, drobné stavby a príslušenstvo a technologické zariadenia a elektronika, vyvesené 15.5.2017 - 9.6.2017
 kovod.pdf (945.1 kB) (945.1 kB)

 
Byt č, 8 na prízemí obytného domu, so súp. č. 1638, vchod 1, ulica Lidická v Poprade, vyvesené 15.5.2017 - 13.6.2017
 byt_8.pdf (374 kB) (374 kB)

 
Oznámenie o opakovanej dražbe, Zn. 244/2017, vyvesené 12.5.2017 - 31.5.2017
 Zn_244_2017.pdf (748.7 kB) (748.7 kB)

 
Oznámenie o upustení od dražby, VDS:132-13/2016, vyvesené 10.5.2017 - 25.5.2017
 VDS_132_13_2016.pdf (151.2 kB) (151.2 kB)

 
Oznámenie o opakovanej dražbe, Zn. 214/2017, vyvesené 10.5.2017 - 31.5.2017
 Zn_214_2017.pdf (693 kB) (693 kB)

 
Byt č. 81 nachádzajúci sa na 1. NP obytného domu súp. č. 2514, k.ú. Poprad, vyvesené 3.5.2017 - 31.5.2017
 byt_81.pdf (823.7 kB) (823.7 kB)

 
Byt č. 4 na 2.p. vo vchode č 23 bytového domu blok WISLA ul. Svätoplukova or. č. 23, 25 so súpisným číslom 2726, vyvesené 26.4.2017 - 24.5.2017
 byt_24.pdf (473.9 kB) (473.9 kB)

 

Oznámenie začatia konania o zmene stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom

Obnova bytového domu ODRA, vyvesené 15.5.2017 - 30.5.5.2017
 odra.pdf (444.5 kB) (444.5 kB)

 

Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania v rámci kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby

Obnova bytového domu Hron na ul. Mládeže č. 2 - 16 v Poprade, vyvesené 17.5.2017 - 1.6.2017
 hron.pdf (193.4 kB) (193.4 kB)

 

Verejná vyhláška

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania, vyvesené 23.5.2017 - 7.6.2017
 vyvlastnenie.pdf (60.4 kB) (60.4 kB)

 

Oznámenie o začatí konania a zmene v užívaní časti stavby a nariadení ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Zmena užívania časti stavby nebytovej budovy na II.NP a to nebytového priestoru č. F - zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti na nebytový priestorov pre obchod a služby - kaderníctvo, vyvesené 18.5.2017 - 2.6.2017
 nebyt_priestor_F.pdf (122.1 kB) (122.1 kB)

 

Oznámenie o zámere

Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1238/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady, vyvesené 17.5.2017 - 2.6.2017
 Parc. č. KN-C 1238-1.pdf (83.4 kB) (83.4 kB)

 
Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2701/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 609 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
 Billa zámer prenájmu.pdf (164.2 kB) (164.2 kB)

 

Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na úpravu návrhu

Preložka VN vedenia do zeme na pozemkoch v k.ú. Svit a k.ú. Veľká, vyvesené 19.5.2017 - 5.6.2017
 prelozka_VN.pdf (210.7 kB) (210.7 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 – Reduta
 OVS- Súťaž na prenájom 229,84 m2 v objekte Reduta PP.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
Dva kiosky, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade
 OVS VS 19 KIOSKY sutaz  052017.pdf (86.1 kB) (86.1 kB)

 
Nebytový priestor nachádzajúci sa v objekte Kino Máj na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade
 FO NP KINO Máj 052017.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Pzemok časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere 44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú do 30. 04. 2044 za účelom osadenia konštrukcie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy
 OVS - nájom 433-14.pdf (137 kB) (137 kB)

 
Nebytové priestory - 2 kiosky (každý o výmere 12 m2) nachádzajúce sa v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade
 FO  - NP KIOSKY Kiosky Halátová ulica 042017-2.pdf (170.2 kB) (170.2 kB)

 
Predajný stánok nachádzajúci sa vedľa ľadovej plochy pri objekte Viacúčelovej haly Aréna na Uherovej ulici, súp. č. 4680 v Poprade
 Predajný stánok pri Viacúčelovej hale ARÉNA - Uherova Poprad_u.pdf (104.1 kB) (104.1 kB)

 

Oznámenie o doručení rozhodnutia

Priemyselný park Poprad II, vyvesené 17.5.2017 - 1.6.2017
 priem_park_pp_II.pdf (52.7 kB) (52.7 kB)

 

Zverejnenie kópie žiadosti o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa § 35 odst. 2 stavebného zákona

Polyfunkčné centrum CORRIB Poprad, 3. etapa

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcne-centrum-corrib-poprad-iii-etapa

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu

 

Bytový dom URSUS, ul. 29 Augusta, Poprad

Rozhodnutie Okresného úradu Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie (zákon EIA) - http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/bytovy-dom-ursus-ul-29-augusta-poprad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - tu